Masini Plase Sudate

EVG
DESCRIEREA FUNCTIONARII

1 BUCLATOR PAS

1.1 Grupul de PLC-uri PLC_5, PLC_6 cu functia de comanda a Electroventilelor care apasa rolele de avans a firelor in functie de senzurii clapeta amplasati in partea superioara a buclatorului ce detecteaza prezenta fiecarui fir. Actionarea unui senzor duce la decuplarea rolei de tragere a firului respectiv. Aceasta functie e activata de conditia de lucru in Ciclu Automat a Grinzii prin semnalul o_work generat de PLC_8 (2.1). La trecerea Grinzii in Asteptare, Defect, Stop, o_work devine inactiv si duce la decuplarea tuturor rolelor de tragere.

1.2 PLC_7 cu functia de comanda a variatorului BAUMULLER cu doua trepte de viteza in functie de pozitia grupurilor de senzori de bara, care e trasa de firele ce nu au fost suficient alimentate.Ansamblul e format din doua bare care au fiecare cate un grup de 3 senzori.
Senzorii din pozitia JOS sunt activi in timpul functionarii corecte si devin inactivi in pozitia uneia dintre bare in pozitia de jos. Aceasta duce la o comportare asemanatoare cu functionarea butoanelor de STOP URGENTA.

1.3 Pornirea si functionarea in regim AUTOMAT. Pentru pornirea in regim AUTOMAT e necesar ca toate firele sa fie trase deasupra barelor astfel incat cei doi senzori SUS sa fie activi. Se comuta apoi butonul MAN/AUT in pozitia AUT si apoi se actioneaza butonul START/STOP. Aceste conditii fiind indeplinite motorul pleaca la VitezaMica si PLC_7 activeaza semnalul cf_buclator spre PLC_ 12(PAS). Daca una dintre bare coboara si dezactiveaza unul dintre cei doi senzori SUS, motorul trece in starea VitezaMare. La revenirea barei pe senzor SUS motorul trece din nou pe VitezaMica. Daca una dintre bare coboara si mai mult chiar daca se lucreaza in regim VitezaMare si activeaza senzorul MIJLOC, se dezactiveaza semnalul cf_buclator si PLC_12(PAS) trece in starea de Asteptare Buclator nu mai executa pasul urmator decat dupa iesirea Bclatorului din conditiile de asteptare.

1.4 Pornirea si functionarea in regim MANUAL.Se comuta butonul MAN/AUT in pozitia MAN si apoi se actioneaza butonul START/STOP. Viteza de lucru se poate selecta din butonul SEL_VITEZA (Mica—Mare) si se pot efectua reglajele de viteza din cei doi potentiometrii de pe panou. Cuplarea EV role se face individual cu actionarea unuia din cele 22 de butoane de panou. In acest regim senzorii de fir nu sunt activi!!! Trecerea in regim AUTOMAT se va face numai dupa oprirea motorului din butonul START/STOP si apoi comutarea butonul MAN/AUT in AUT.
1.5 Mesaje de CONFIRMARI si DEFECTE :

“ Buclator Pas in Regim Manual ”
= PLC_7 in11
“ Buclator Pas in Regim Automat START ”
= PLC_7 !in11 si out7
“ Buclator Pas in Regim Automat Grup1 neridicat”
= PLC_7 !in11 si in3 si !in6
“ Buclator Pas in Regim Automat Grup2 neridicat”
=PLC_7 !in11 si !in3 si in6
“ Buclator Pas in Regim Automat Grup1,2 neridicat”
= PLC_7 !in11 si in3 si in6
“ Buclator Pas in Regim Automat NEPORNIT”
=PLC_7 !in11 si !in3 si !in6 si !out7

“ Electroventile Buclator InLucru”
=PLC_5 in11
“ Electroventile Buclator InAsteptare”
=PLC_5 !in11

“ Buclator Pas DEFECT ventilator”
=PLC_7 !in7
“ Buclator Pas DEFECT alimentare”
=PLC_7 !in8
1.6 INTRARI / IESIRI:

PLC_5, PLC_6

// I/O Defs_______________________________________________________
fir_0 !in_0
fir_1 !in_1
fir_2 !in_2
fir_3 !in_3
fir_4 !in_4
fir_5 !in_5
fir_6 !in_6
fir_7 !in_7
fir_8 !in_8
fir_9 !in_9
fir_10 !in_10
fir_11 !in_11
i_work !in_12 //confirmare Work Grinda
nc !in_13
nc !in_14
nc !in_15

//OUT —————————————————————–
ev_fir_0 out_0
ev_fir_1 out_1
ev_fir_2 out_2
ev_fir_3 out_3
ev_fir_4 out_4
ev_fir_5 out_5
ev_fir_6 out_6
ev_fir_7 out_7
ev_fir_8 out_8
ev_fir_9 out_9
ev_fir_10 out_10
ev_fir_11 out_11
//****************************************************************
PLC_7

// I/O Defs_______________________________________________________
analog_temp !in_0
s1_jos in_1 //Activi in ‘0’
s1_med !in_2
s1_sus !in_3
s2_jos in_4 //Activi in ‘0’
s2_med !in_5
s2_sus !in_6
p_ventilator in_7
c_general !in_8
i_work !in_9
b_manual !in_11
b_man_start !in_12
b_sel_speed !in_13
b_man_stop !in_14
b_stop_urgenta !in_15
//OUT —————————————————————–
m_h_speed out_0
m_l_speed out_1
m_0_speed out_2
m_start out_3
o_work out_4
o_cf_buclator out_5
o_stop_masina out_6
nc out_7
nc out_8
o_power_on out_9
o_avarie out_10
o_aux2 out_11
//****************************************************************
2 GRINDA
2.1 Functia de GRINDA e realizata de PLC_8. Acesta comanda motorul grinzii prin intermediul unui variator ALTIVAR ce primeste informatia de Start/Stop OUT_5 (o_start_motor) si prescrierea de viteza din PWM _1 prin filtrul PWM_to_Analog la intrarea 0..10v a variatorului.
In pagina “Grinda” se pot face prescrierile de VitezaLucru (work_speed) VitezaAsteptare (low_speed), acceleratia(accell) si oprirea (frana).
Sistemul de Grinda e prevazut cu Encoder pe axul principal al grinzii astfel incat sa poata fi determinata pozitia acesteia pentru sincronizarea actiunilor de “AruncareFir”, “Sudura”, “Pas” precum si confirmarea executiilor acestora in ciclu corect.
Punctele in care se dau aceste comenzi si se fac apoi verificarile se pot modifica din ‘casetele’ de set_point1..4. Aceste puncte de actionare sunt folosite atat in regim AUTOMAT ca si in regin MANUAL asistat.

2.2 Set_point.
set_point1-> e momentul in care bratul Aruncator se ridica( PLC_11 Aruncare) si declanseaza secventa de InchidereClapeta, Inserare, TaiereFir, DeschidereClapeta ( PLC_10 Inserare) urmat de secventa RotireMagazie, bratAruncareJos, ConfirmareAruncare ( PLC_11 Aruncare). E activata iesirea OUT_0 oAruncare.
set_point2-> pozitia grinzii e jos, incepe presarea firului transversal pe firele longitudinale si declanseaza sudura. E activata iesirea OUT_1 oSudura.
set_point3 -> pozitia grinzii e in ridicare, se da comanda de Pas( PLC_12 Pas) si se verifica ConfirmareSudura. E activata iesirea OUT_2 oPas.
set_point4 -> pozitia grinzii e inceput coborare, se blocheaza comanda de Pas( PLC_12 Pas) si se verifica ConfirmareAruncare.

2.3 Comenzi MANUALE Grinda (PLC_8) . Butonul StartMotor are ca efect rotirea grinzii la VitezaAsteptare atata timp cat acesta e actionat.

2.4 Regim MANUAL ASISTAT
In pagina “Grinda” se pot da comenzile :
RunLow , grinda se roteste cu VitezaAsteptare
RunWork , grinda se roteste cu VitezaLucru
RunZero , grinda se opreste
In regimurile VitezaLucru sau VitezaAsteptare comenzile date sunt sincronizate cu set_point-urile de pozitie a grinzii astfel:
AruncareFIR1 , activeaza iesirea oAruncare in set_point1
SUDURA , activeaza iesirea oSudura in set_point2
PAS1 , activeaza iesirea oAruncare in set_point3
RegimAUT , porneste ciclul automat al grinzii
STOP_RUN , opreste ciclul automat al grinzii
STOP_URGENTA , opreste ciclul automat al grinzii si motorul ce o actioneaza

2.5 Regimul AUTOMAT:
Poate fi activat prin comanda RegimAUT din pagina “Grinda” sau butonul StartCiclu de pe panoul de comenzi.
Conditiile de pornire a instalatiei in regim AUTOMAT :
Prezenta Aer comprimat
Grupuri hidraulice pornite
Presare role PAS
Presare role INSERARE
Reglare corecta Sudura
Pornire INVERSOR (AUTOMAT)
Pornire GHILOTINA (cutit ridicat)
Pornire BuclatorPas (AUTOMAT)
Pornire BuclatorInserare
Fir transversal inserat
Clapetele de sustinere a firului deschise
Magazia aruncatorului sa aiba toate locasurile ocupate cu fire
Bratul Aruncator sa fie JOS cu fir presat

Functionare. Conditiile de start fiind indeplinite se poate da comanda de StartCiclu, acesta incepand cu Aruncare Fir, Sudura, Pas. Comanda de StopCiclu opreste sincronizat masina astfel pastrand conditiile de pornire si se memoreaza numarul de PASI executati.
In timpul functionarii automate poate aparea caderea intrarii i_busy generata de (PLC_12)PAS conditie care trece regimul in ASTEPTARE sincronizat cu ciclul grinzii. In acest regim Grinda trece in VitezaAsteptare pana cand intrarea i_busy revine, dupa care se reia regimul AUTOMAT fara interventia operatorului.
Conditia de ASTEPTARE i_busy e descrisa in functionarea (PLC_12)PAS

Oprire in regim de DEFECT. Apare in cazurile:
Encoder ->nu apar impulsuri dupa comanda de pornire motor
Sens ->sensul motorului nu e corect
Aruncare ->Bratul Aruncator nu a ajuns in pozitia de JOS pana cand Grinda incepe coborarea
Sudura ->neconfirmare Sudura
Pas ->neconfirmare Pas pana cand Grinda incepe coborarea
Buclator ->neconfirmare Buclator INSERARE
Iesirea din acest regim se face in mod MANUAL pana se indeplinesc conditiile de pornire
se verifica numarul de pasi efectuati si se programeaza noul nr de pasi real efectuati, dupa care se actioneaza comanda RegimAUT din pagina “Grinda” sau butonul StartCiclu

Oprirea regimului poate fi data de STOP_RUN, STOP_URGENTA din pagina “Grinda” sau butoanele StopCiclu sau StopUrgenta de pe panoul de comenzi.
2.6 Mesaje de CONFIRMARI si DEFECTE :

“ Grinda Ciclu Automat”
=PLC_8 in9 si !in10 si !in11

“ Grinda Ciclu Automat in asteptare Inversor”
=PLC_8 in9 si in10 si !in11 si PLC_12 !in5

“ Grinda Ciclu Automat in asteptare BuclatorPas”
=PLC_8 in9 si in10 si !in11 si PLC_12 !in7

“ Grinda Ciclu Automat in asteptare Ghilotina”
=PLC_8 in9 si in10 si !in11 si PLC_12 !in2

“ Grinda Ciclu Automat Oprit manual”
=PLC_8 !in9 si in10 si in11 si !out7

“ Grinda Ciclu Automat Oprire Defect”
=PLC_8 !in9 si in10 si in11 si out7
asociate cu defectele prezentate la 2.5
“nu apar impulsuri Encoder “
“ sensul motorului nu e corect ”
“Bratul Aruncator nu a ajuns in pozitia de JOS”
“neconfirmare Sudura”
“neconfirmare Pas pana cand Grinda incepe coborarea”
“neconfirmare Buclator INSERARE”
2.7 INTRARI / IESIRI:
PLC_8
// I/O Defs_______________________________________________________
// ******pinii de IN *****************************************

s_fir !in_0
cf_sudura in_1
cf_pas in_2
b_start_motor !in_3
b_start_automat !in_4
b_stop_ciclu !in_5
b_stop_urgenta !in_6
i_busy !in_7 // ocupat de la PAS
i_enable_buclator in_8 //de facut cand unul din
//buclatoare da avarie

//—————————————————————–
// ******pinii OUT *****************************************
test_out out_0
point1 out_0
point2 out_1
point3 out_2
point4 out_3
o_working out_4
o_start_motor out_5
o_avans_enable out_6 //de facut conditie de pas manual
o_defect out_7
//****************************************************************

3 PAS

3.1 Functia de PAS e realizata de PLC_12.Acesta comanda motorul servo prin intermediul unui variator INDRAMAT ce primeste informatia de Start/Stop OUT_5 (o_start_motor) si prescrierea de viteza din PWM _1 prin filtrul PWM_to_Analog la intrarea analogica a variatorului. sens de rotire inversat, 0..-10v
ENCODER D_SUB_15
8 7 6 5 4 3 2 1
ch2_A ,ch2_B ,ch1_A ,ch1_B ,+5v ,GND ,IDX_A ,IDX_B
GY ,PK ,YEL ,GN ,BN ,WH ,RD ,BK
1250 imp/rot =>2500 Eimp/rot
In pagina “AruncareFir_Pas” in caseta “SETARI viteza” se pot face prescrierile de viteza, acceleratie ‘accel’ , franare ‘decel’ precum se poate programa o intarziere de sample*0,2ms dupa executarea pasului.
In caseta “SETARI oprire” se prescriu numarul de pasi dintr-o plasa ‘pasi’ si dimensiunea unui pas in numar de impulsuri encoder ‘encoder’, ‘frana’ si ‘filtru’ nu au semnificatie in PLC_12(PAS). In cadrul executiei unei plase se foloseste un sistem de calcul si compensare a erorilor astfel incat lungimea unei plase sa nu fie afectata de acumularea de erori. Valoarea erorii curente totale e afisata in caseta ‘eroare_pozitie’ iar valoare pasului curent executat in ‘EncoderPas’.
Pentru ca modificarile facute in aceste casete sa aiba efect trebuie inscrise in PLC prin actionarea butonului ‘write’.
In ‘NrPasExecutati’ e afisat numarul de pasi contorizati de PLC atat in regim AUTOMAT cat si MANUAL. In cazul unor comenzi manuale de reglare a masinii (fara ca rolele de presare PAS sa fie actionate), numarul real de pasi executati trebuie corectat in ‘RestartPas’ dupa care se confirma prin butonul ‘ResetPas’.

3.2 In regim MANUAL asupra PLC_12(PAS) se pot comanda prin butoanele de pe tablou “AvansPas” rotirea lenta a servomotorului de Pas.Aceasta comanda NU E CONDITIONATA !! de pozitia Grinzii si nici de alte conditii ce pot duce la defecte si ”PasManual” caz in care servomotorul executa unPAS cu valoarea programata. In cazul acesta realizarea pasului e conditionata de pozitia ridicata a grinzii PLC_12 in3 ‘GrindaSus’
dar NU E CONDITIONATA !! de cutit ridicat Ghilotina si BuclatorPas

3.3 In regim AUTOMAT PLC_12(PAS) primeste de la PLC_8(Grinda) comanda de StartPas PLC_12(PAS)(in0) si trimite spre acesta starile de ConfirmarePas PLC_12(PAS)(out2) si Asteptare PLC_12(PAS)(out4) .
Starea de ConfirmarePas apare in momentul executiei corecte a unui Pas. Acesta se produce in conditiile de Encoder functional, sens de rotire corect si cutit Ghilotina ridicat. Neconfirmarea Pas duce la oprirea CicluluiAutomat a Grinzii.
@(2.5 Oprire in regim de DEFECT)
Starea de Asteptare e data de intarzierea confirmarii de la Inversor, care e testata la fiecare FinalPlasa, precum si de confirmarea de la BuclatorPas care e testata la fiecare pas. Lipsa acestor confirmari are ca efect trecerea Grinzii in regim de Asteptare @(2.5 Functionar La activarea confirmarii de la Inversor se declanseaza TaierePlasa dupa care e dat automat semnalul de comanda Expulzor a Inversorului si se dezactiveaza starea deAsteptare, care trece Grinda in regim de lucru AUTOMAT

3.4 Mesaje de CONFIRMARI si DEFECTE :

“ PAS Ghilotina neridicata”
=PLC_12 out12

“ PAS Ghilotina Defect Taiere”
=PLC_12 out11

“ PAS Defect encoder”
=PLC_12 out8

“ PAS Defect sens rotire”
=PLC_12 out9

“ PAS Neconfirmare BuclatorPas”
=PLC_12 out10

“ PAS Inversor inactiv”
=PLC_12 out13 (neimplementat inca)
3.5 INTRARI / IESIRI:
PLC_12

// I/O Defs_______________________________________________________
// ******pinii de IN *****************************************
start_com !in_0
cf_taiere !in_1
cf_cutit !in_2
s_grinda_sus !in_3//de la grinda oEnPas pt sinc ManPas
b_avans !in_4
i_avans_enable !in_5// dela Inversor NeOcupat
b_pas_man !in_6
cf_buclator !in_7
b_stop_urgenta !in_8
//—————————————————————–
// ******pinii OUT *****************************************
o_taiere out_0
o_revenire out_1
o_cf_pas out_2
nc out_3
o_busy out_4 //spre Grinda o_busy=0 opreste ciclul
o_start_motor out_5
test_reset out_6
o_defect out_7
//****************************************************************

4 INSERARE

4.1 Functia de INSERARE e realizata de PLC_10.Acesta comanda motorul servo prin intermediul unui variator INDRAMAT ce primeste informatia de Start/Stop OUT_5 (o_start_motor) si prescrierea de viteza din PWM _1 prin filtrul PWM_to_Analog la intrarea analogica a variatorului. sens de rotire inversat, 0..-10v
ENCODER D_SUB_15
8 7 6 5 4 3 2 1
ch2_A ,ch2_B ,ch1_A ,ch1_B ,+5v ,GND ,IDX_A ,IDX_B
GY ,PK ,YEL ,GN ,BN ,WH ,RD ,BK
1250 imp/rot =>2500 Eimp/rot
In pagina “Inserare” in caseta “SETARI viteza” se pot face prescrierile de viteza, acceleratie ‘accel’ , franare ‘decel’ precum se poate programa o intarziere de sample*0,2ms dupa executarea pasului.
In caseta “SETARI oprire” se prescriu dimensiunea unui fir in numar de impulsuri encoder ‘encoder’ ,iar ‘ture’, ‘frana’ si ‘filtru’ nu au semnificatie in PLC_10(INSERARE). In cadrul executiei unei inserare se foloseste un sistem de calcul pentru oprirea automata astfel incat lungimea unui fir sa nu fie afectata de acumularea de erori. Valoarea erorii curente e afisata in caseta ‘EncoderERR’.
Pentru ca modificarile facute in aceste casete sa aiba efect trebuie inscrise in PLC prin actionarea butonului ‘write’.
PLC_10 comanda deasemenea inchiderea clapetelor de ghidare fir in timpul Inserarii Automate si Manuale. Dupa ce aceasta a fost realizata se comanda si ciclul de TaiereFir.

4.2 In regim MANUAL asupra PLC_10(INSERARE) se pot comanda prin butoanele de pe tablou actiunile de:
“ClapetaInchis/Deschis” inchiderea si deschiderea se fac in functie de pozitia anterioara a clapetelor.
“TaiereFir” produce incarcarea cilindrului acumulator de taiere dupa care declanseaza electroventilul de descarcare ce efectueaza taierea.
“InserareManuala” produce inchiderea Clapetelor urmata de Inserare la valoarea prescrisa , deschiderea Clapetelor, TaiereFir si confirmarea catre PLC_11(ARUNCARE).
“AvansManual” folosit pentru avans lent a firului dar NU E CONDITIONATA !! de inchiderea Clapetelor. In cazul unei intreruperi a Inserarii firul acesta poate fi adus prin actionarea continua a butonului la valoarea finala prescrisa dupa care se declansaza automat TaiereFir.
ATENTIE! La Toate manevrele in regim MANUAL se verifica existenta unui FirInserat anterior

4.3 In regim AUTOMAT PLC_10(INSERARE) primeste de la PLC_11(ARUNCARE) comanda de StartInserare PLC_10(INSERARE)(in0) si trimite spre acesta starea oAruncare PLC_10(INSERARE)(out2) , care confirma incheierea cu succes a unui ciclu de Inserare si pregateste PLC_11(ARUNCARE) pentru o noua comanda de la Grinda. Ciclul de Inserare poate fi intrerupt de intrarea auxiliara PLC_10(INSERARE)(an_in_2) ce reprezinta ConfirmareBuclatorInserare PLC_9(BUCLATOR_INSERARE)(out4). Ciclul se poate relua dupa indepartarea cauzelor, continuarea Inserarii prin “AvansManual” sau inserarea unui nou fir “InserareManuala” dupa care se refac @(2.5 Conditiile de pornire) GRINDA
La punerea sub tensiune PLC-ul verifica printr-un ciclu de Inchidere/DeschidereClapete starea senzorilor si corectitudinea comenzilor. Deasemenea se verifica si TaiereFir. In regimul AUTOMAT comanda de StartInserare are acelasi efect ca butonul “InserareManuala”.
4.4 Mesaje de CONFIRMARI si DEFECTE :

“ INSERARE Defect encoder”
=PLC_10 out8

“ INSERARE Defect sens rotire”
=PLC_10 out9

“ INSERARE Defect Clapeta”
=PLC_10 out10

“ INSERARE Defect Taiere”
=PLC_10 out11

“ INSERARE Defect BuclatorInserare ”
=PLC_10 out12
4.5 INTRARI / IESIRI:
PLC_10
// I/O Defs_______________________________________________________
// ******pinii de IN *****************************************
start_com !in_0
cf_taiere !in_1
b_clapa !in_2
s_aruncare !in_3
b_avans !in_4
b_taiere !in_5
b_inserare !in_6
s_clapa_deschis !in_8 //
s_clapa_inchis !in_7 //
cf_buclator !an_in_2
//—————————————————————–
// ******pinii OUT *****************************************
o_taiere out_0
o_armare out_1
o_aruncare out_2
o_clapa_deschis out_3
o_clapa_inchis out_4
o_start_motor out_5
nc out_6
o_defect out_7
//****************************************************************
5 BUCLATOR INSERARE
5.1Functia de BUCLATOR INSERARE e realizata de PLC_9. Acesta comanda motorul prin intermediul unui variator SIMOREG/SIEMENS ce primeste informatia de Start/Stop OUT_3 (m_start) si prescrierea de viteza dintr-un potentiometru pentru reglare VitezaMica
(m_l_speed) sau din setarea variatorului Viteza Mare (m_h_speed). Aceste viteze sunt selectate in functie de senzorii s_low_speed respectiv s_high_speed aflati pe bucla Firului de inserat. Daca e actionat senzorul de limita minima a buclei, s_avarie_fir, semnalul blocheaza INSERAREA si opreste Grinda din CicluAutomat.
INTRARI / IESIRI:
PLC_9

// I/O Defs_______________________________________________________
analog_temp !in_0
s_stop_avans in_1
s_low_speed in_2
s_high_speed in_3
s_avarie_fir in_4
p_ventilator !in_5
c_general !in_6
nc !in_7
nc !in_8
p_excitatie !in_9
p_forta_var !in_10
b_stop !in_11
b_start !in_12
b_sel_speed !in_13
b_stop_urgenta !in_14
nc !in_15
//—————————————————————–
m_h_speed out_0
m_l_speed out_1
nc out_2
m_start out_3
o_avarie_fir out_4
nc out_5
nc out_6
ev_tambur out_7
nc out_8
o_power_on out_9
o_avarie out_10
nc out_11
//****************************************************************

6 ARUNCARE

6.1 Functia de ARUNCARE e realizata de PLC_11.Acesta comanda motorul servo prin intermediul unui variator INDRAMAT ce primeste informatia de Start/Stop OUT_5 (o_start_motor) si prescrierea de viteza din PWM _1 prin filtrul PWM_to_Analog la intrarea analogica a variatorului. sens de rotire normal, 0…10v
ENCODER D_SUB_15
8 7 6 5 4 3 2 1
ch2_A ,ch2_B ,ch1_A ,ch1_B ,+5v ,GND ,IDX_A ,IDX_B
GY ,PK ,YEL ,GN ,BN ,WH ,RD ,BK
1250 imp/rot =>2500 Eimp/rot
In pagina “AruncareFir_Pas” in caseta “SETARI viteza” se pot face prescrierile de viteza, acceleratie ‘accel’ , franare ‘decel’ precum se poate programa o intarziere de sample*0,2ms dupa executarea aruncarii.
In caseta “SETARI oprire” se prescriu unghiul de rotire a Magaziei in numar de impulsuri encoder ‘encoder’ ,iar ‘ture’, ‘frana’ si ‘filtru’ nu au semnificatie in PLC_11(ARUNCARE).
Pentru ca modificarile facute in aceste casete sa aiba efect trebuie inscrise in PLC prin actionarea butonului ‘write’.
PLC_11 comanda deasemenea ridicarea respectiv coborarea BratAruncator

6.2 In regim MANUAL asupra PLC_11(ARUNCARE) se pot comanda prin butoanele de pe tablou actiunile de:
“BratAruncare SUS/JOS” operatiunile se fac in functie de pozitia anterioara a Bratului
“RotireMagazie” aceasta operatiune e conditionata de pozitia ClapetaDeschisa pentru a impiedica fortarea unui posibil fir din Inserare si de pozitia BratAruncator SUS

6.3 In regim AUTOMAT PLC_11(ARUNCARE) primeste de la PLC_8(Grinda) comanda de StartAruncare PLC_11(ARUNCARE)(in0) . Ciclul de Aruncare porneste cu conditiile BratAruncator JOS (PLC_11 in6) si Confirmarea de aruncare(PLC_11 in3) data de PLC_10(INSERARE )(out2 oAruncare) Lipsa acestor conditii genereaza semnale de defect aferente fiecareia dintre ele. Cu confirmarile indeplinite se da comanda de AruncatorSUS (PLC_11 out2 si out3) , se asteapta un timp scurt ca BratAruncatorSUS (PLC_11 in5) si ClapetaDeschisa(PLC_11 in3) Daca timpul disponibil pentru aceste confirmari expira se genereaza semnale de defect aferente fiecareia dintre ele. Cu confirmarile indeplinite se da comanda de StartRotireMagazie si se verifica indeplinirea operatiei dupa care se fac comenzile de AruncatorJOS (PLC_11 out2 si out3) si StartInserare(PLC_11 out1 ). Se da spre PLC_8(Grinda) confirmarea de Fir (PLC_11 out0 )
La punerea sub tensiune PLC-ul verifica printr-un ciclu de Ridicare/CoborareBrat starea senzorilor si corectitudinea comenzilor.
6.4 Mesaje de CONFIRMARI si DEFECTE :

“ ARUNCARE Defect encoder”
=PLC_11 out8

“ ARUNCARE Defect sens rotire”
=PLC_11 out9

“ ARUNCARE Defect BratAruncator”
=PLC_11 out10

“ ARUNCARE RotireMagazie Manuala refuzata ClapetaInchisa”
=PLC_11 out11 si in3

“ ARUNCARE RotireMagazie Manuala refuzata BratAruncatorJOS”
=PLC_11 out11 si in6

“ ARUNCARE StartAruncare refuzata Inserare Neefectuata ”
=PLC_11 out12

“ ARUNCARE StartAruncare refuzata BratAruncatorSUS
=PLC_11 out13
6.5 INTRARI / IESIRI:
PLC_11

// I/O Defs_______________________________________________________
// ******pinii de IN *****************************************

start_com !in_0
s_aruncare !in_1
cf_aruncare !in_2
s_clapa_deschis !in_3 //clapeta deschisa merge rotire
b_man_rotire !in_4
s_arunc_sus !in_5
s_arunc_jos !in_6
b_man_aruncare !in_7
i_start_sudura !in_8
// ******pinii OUT *****************************************
o_cf_aruncare out_0 //merge la Grinda (fir)
o_inserare out_1
o_arunc_sus out_2
o_arunc_jos out_3
o_busy out_4
o_start_motor out_5
o_sens out_6
o_defect out_7
//****************************************************************
7 INVERSOR

7.1Functia de INVERSOR e realizata de PLC_1.
Acesta comanda :
-Motorul si presarea rolelor de Expulzare, care trag plasa dupa taiere pana cand aceasta ajunge pe Aripile de sustinere.
-Cilindii hidraulici de ridicare si coborare a Inversorului, operatie in care in functie de senzorii de pozitie a acestuia sunt sincronizate celelalte comenzi.
-Actionarea Carligelor de prindere si lasare a plasei
-Rotirea Inversorului
-Aripile de sustinere care elibereaza cele doua plase la finalizarea unui ciclu complet

7.2 In regim MANUAL asupra PLC_1(INVERSOR) se pot comanda prin butoanele de pe tablou actiunile de:
“Pornire pompa Hidraulica”
“Motor Expulzor” acesta e comandat atata timp cat butonul e actionat
“Electroventil Expulzor” acesta e comandat atata timp cat butonul e actionat
“Pozitie Aripi” comutare cu 3 pozitii SUS, 0, JOS
“Pozitie Carlig” comutare cu 3 pozitii INCHIS, 0, DESCHIS
“Rotire Inversor” comutare cu 3 pozitii STANGA, 0, DREAPTA
“Inversor Sus/Jos” comutare cu 3 pozitii SUS, 0, JOS viteza acestuia fiind pe VitezaMica. Urcarea si coborarea Inversorului fiind limitata de senzorii de cap de cursa.
ATENTIE! Comenzile in regim MANUAL nu sunt asistate si nu e validata confirmarea de liber catre PLC_12(PAS) astfel Ciclul Automat (Grinda) trece in Asteptare

7.3 In regim AUTOMAT PLC_1(INVERSOR) primeste de la senzorul cf_taiere comanda de StartInversor PLC_1(INVERSOR)(in12) care porneste motorul Expulzor si preseaza rolele. Aceasta actiune se deruleaza in timpii prescrisi ‘TimpMotor’ si ‘TimpPresare’ , dupa care PLC_1(out11) trece in starea de Ocupat si se testeaza pozitia corecta a Inversorului.
Procesul de Inversor e impartit in doua faze RidicareInversor si CoborareInversor. Un CicluAutomat porneste intotdeauna cu InversorJos, CarligDeschis, AripiSus.
In faza RidicareInversor sunt definite 6 etape in functie de cei 6 senzori de pe coloana:
-senzor_1-pornire cilindrii cu VitezaMare
-senzor_2-comanda CarligInchis
-senzor_3-comanda CarligInchis
-senzor_4-daca CarligInchis RotireInversor
-senzor_5-cilindrii cu VitezaMica
-senzor_6-oprire cilindrii si Inversor neocupat PLC_1(out11)
In faza CoborareInversor sunt definite 6 etape in functie de cei 6 senzori de pe coloana:
-senzor_6-pornire cilindrii cu VitezaMare
-senzor_5-comanda CarligInchis
-senzor_4-comanda CarligDeschis
-senzor_3-daca CarligDeschis AripiJos
-senzor_2-cilindrii cu VitezaMica
-senzor_1-oprire cilindrii AripiSus Inversor neocupat PLC_1(out11)

7.4 Mesaje de CONFIRMARI si DEFECTE :

ModBus [3]=[stare_aut],[stare]

[stare_aut]= MSB
—————————————
b7 – sens urcare/coborare
————————————
b6 –| | in zecimal pag=0 ‘no fc';
b5 –| –>| pag=1 ‘AvansPlasa’ ; pag=2 ‘StopAvans'; pag=3 ‘OcupatEvacuareBalot';
b4 –| | pag=4 ‘RidicareInversor'; pag=6 ‘CoborareInversor';
—————————————-
b3
——————————————
b2 –| | in zecimal inv_pos=0…5 ;
b1 –| –>| daca e in urcare inv_pos=0 e pozitia de jos; inv_pos=5 e pozitia de sus;
b0 –| | daca e in coborare inv_pos=0 e pozitia de sus; inv_pos=5 e pozitia de jos;
———————————————-

[stare]
//descriere registru stare si comenzi
//______________________________________
ASTEPTARE 0
START_AVANS 1
STOP_AVANS 2
ARIPI_SUS 3
ARIPI_JOS 4
ROTIRE_STANGA 5
ROTIRE_DREAPTA 6
CARLIG_ON 7
CARLIG_OFF 8
INV_SUS_ON 9
INV_SUS_OFF 10
INV_JOS_ON 11
INV_JOS_OFF 12
INV_HIDRO_ON 13
INV_HIDRO_OFF 14
WRITE_TIMERS 15
STOP_URGENTA 16
AVARIE_URCARE 17
AVARIE_COBORARE 18
BALOT_BUSY 19
END_STOP 20
COMANDA_TABLETA 21
COMANDA_AUTOMAT 22
COMANDA_MANUAL 23
AVARIE_CARLIG 24
//______________________________________
7.5 INTRARI / IESIRI:
PLC_1

// I/O Defs_______________________________________________________
s_carlig !in_0
s_up_inv1 !in_1
s_up_inv2 !in_2
s_up_inv3 !in_3
s_up_inv4 !in_4
s_up_inv5 !in_5
s_up_inv6 !in_6
s_right_inv !in_7
s_plasa_in !in_8
b_inv_m_up !in_9
b_inv_m_down !in_10
b_manual !in_11
b_ciclu !in_12
b_tableta !in_13 //nc
i_balot_busy !in_14
s_carlig !in_15
b_stop_urgenta !in_15 //nc
//—————————————————————–
m_avans out_0
ev_avans out_1
ev_aripi out_2
ev_rotatie out_3
ev_carlig out_4
ev_inv_sens out_5
ev_inv_start out_6
ev_inv_speed out_7
ev_inv_hidro out_8
o_end_ciclu out_9
o_avarie out_10
o_inv_busy out_11
//****************************************************************
8 EVACUARE BALOT

8.1Functia de EVACUARE BALOT e realizata de PLC_2.
Acesta comanda :
-Motorul rolelor de EvacuareBalot, care trag plasele dupa ce s-a realizat numarul prescris
-Cilindii hidraulici de ridicare si coborare a Patului cu role, operatie care e in functie de senzorului optic a acestuia

8.2 In regim MANUAL asupra PLC_2(EVACUARE BALOT) se pot comanda prin butoanele de pe tablou actiunile de:
“Motor EvacuareBalot” acesta e comandat atata timp cat butonul e actionat
“Pozitie PatRole” comutare cu 3 pozitii SUS, 0, JOS cu limitari de cursa

8.3 In regim AUTOMAT PLC_2(EVACUARE BALOT) porneste din pozitia PatRole ridicat si motor EvacuareBalot oprit. La fiecare plasa PLC_1(INVERSOR) trimite un semnal de confirmare spre PLC_2(EVACUARE BALOT) (in1) astfel incat acesta poate numara plasele care se strang pentru a forma un Balot. Numarul de plase dintr-un balot poate fi selectat din butonul manual ‘NrSelect ‘ aceste doua valori fiind introduse din calculator. In timpul functionarii daca senzorul optic e obturat de plase, se comanda Coborarea PatRole pana cand acesta coboara sub nivelul barierei optice. Acest proces poate trece in Asteptare Inversorul, pana cand actiunea de coborare se incheie. La finalizarea unui Balot, Patul de role coboara, dupa care porneste motorul EvacuareBalot. Oprirea acestuia se face din butonul ‘ b_ciclu’ care confirma Evacuarea si comanda apoi ridicarea PatRole .
8.4 Mesaje de CONFIRMARI si DEFECTE :

//______________________________________
ASTEPTARE 0
MASA_SUS_ON 1
MASA_SUS_OFF 2
MASA_JOS_ON 3
MASA_JOS_OFF 4
START_M_BALOT 5
STOP_M_BALOT 6
PLASA_WAIT 7
PLASA_IN 8
END_BALOT 9
COUNTER_PLUS 10
COUNTER_MINUS 11

WRITE_COUNTER 15
STOP_URGENTA 16
AVARIE_URCARE 17
AVARIE_COBORARE 18
//______________________________________

8.5 INTRARI / IESIRI:
PLC_2

// I/O Defs_______________________________________________________
analog !in_0 //NC
i_conf_pls !in_1 //confirmare plasa
s_nivel_pls !in_2
s_masa_sus !in_3
s_masa_jos !in_4
b_count_sel !in_5
s_balot_ok !in_6 //NC
s_right_inv !in_7
s_plasa_in !in_8 //NC
b_masa_sus !in_9
b_masa_jos !in_10
b_manual !in_11
b_ciclu !in_12
b_tableta !in_13
b_out_balot !in_14//NC
b_stop_urgenta !in_15
//—————————————————————–
m_balot out_0
ev_masa_sus out_1
ev_masa_jos out_2
ev_rotatie out_3
ev_carlig out_4
ev_inv_sens out_5
ev_inv_start out_6
ev_inv_speed out_7
ev_inv_hidro out_8
o_evac_busy out_9
o_avarie out_10
o_aux2 out_11
//****************************************************************